Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
69

I C 154/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 154/19 WYROK ZAOCZNY W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2019 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: (...) spółka z o.o. w W. przeciwko: K. B. o z apłatę: I zasądza od pozwanego K. B. na rzecz powoda (...) spółka z o.o. w W. kwotę 8 211,73 zł ( osiem tysięcy d
Czytaj więcej»

I C 214/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-07-04

Data publikacji: 2016-10-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 214/16 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 4 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2016 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: L. B. przeciwko: (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o z apłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powoda L. B. kwotę 250 ( dwieście pięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 184/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 184/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa T. W. (1) przeciwko A. G. (1) o zniesienie służebności oddala powództwo. Joanna Rumin-Jabłońska Sygn. akt I C 184/17 UZASADNIENIE Powód T. W. (1) w pozwie skierowanym przeciwko A. G. (1) wniósł o zniesienie służeb
Czytaj więcej»

I C 243/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-12-16

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 243 / 19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Słupcy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Tomasz Miśkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Linda Otchere po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2019r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: K. B. przeciwko: Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o: zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.758,64 zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych sześ
Czytaj więcej»

I C 407/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 407/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko N. P. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej N. P. (1) na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 28.622,12 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa
Czytaj więcej»

I C 446/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

oSygn. akt I C 446/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko I. B. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda Spółdzielczej Kasy Oszczędn
Czytaj więcej»

I C 468/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 468/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda T. B. na rzecz pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. kwotę 137 (sto trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 534/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 534/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 12 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: Daria Guziołek po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: E. C. przeciwko: Powiatowi (...) o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Słupcy w dniu 17.04.2015 r. w sprawie I Nc 258/15 II oddala powództwo III zasąd
Czytaj więcej»

I C 536/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 536/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa E. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko Ł. A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ł. A. na rzecz powoda E. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamknięt
Czytaj więcej»

I C 535/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 535/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa J. J. (1) i L. J. przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza solidarnie od powodów J. J. (1) i L. J. na rzecz pozwanego Agencji Nieruchomości Rolnych Od
Czytaj więcej»