Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
90

I C 1133/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-12-22

Data publikacji: 2022-02-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1133/19 UZASADNIENIE Powód J. S. (1) wystąpił przeciwko pozwanej A. S. (1) z powództwem o zapłatę kwoty 3.019 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 września 2019 roku (k. 55) do dnia zapłaty, a nadto o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku zawarł z pozwaną porozumienie, mocą którego pozwana zobowiązała się do wydania powodowi w wyłączne posiadanie nieruchomości stanowiącej jego własność, położonej w P. , przy ul
Czytaj więcej»

I C 55/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-05-16

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 55/17 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 16 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: P. W. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 67 500 ( sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset ) zł z odsetk
Czytaj więcej»

I C 446/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

oSygn. akt I C 446/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko I. B. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda Spółdzielczej Kasy Oszczędn
Czytaj więcej»

I C 468/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 468/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda T. B. na rzecz pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. kwotę 137 (sto trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 102/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-09-28

Data publikacji: 2021-11-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 102/21 UZASADNIENIE Powód (...) Finanse sp. z o.o. w Z. wystąpił przeciwko (...) S.A. w W. z powództwem o zapłatę: - kwoty 7 000 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18.07.2019 r. do dnia zapłaty, kwoty 492 zł tytułem poniesionych przez powoda wydatków związanych z wykonaniem kalkulacji kosztów naprawy pojazdu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a nadto zasądzenie kosztów pr
Czytaj więcej»

I C 143/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-12-14

Data publikacji: 2022-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 143/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: sekr. sąd. Daria Zwolińska-Bogacka po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2021 roku w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda W. D. kwotę 9.451,95 zł (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 407/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 407/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko N. P. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej N. P. (1) na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 28.622,12 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa
Czytaj więcej»

II K 130/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Sygn. akt II K 130/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2016r. Sąd Rejonowy w Słupcy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Radke Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bartczak w obecności oskarżyciela celnego z Urzędu Celnego w K. M. Ł. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25.05.2016r., 12.07.2016r., 05.10.2016r., 17.10.2016r. sprawy: 1 P. P. (1) , urodz. (...) we W. , s. M. i R. zd. P. , oskarżonego o to, że: I w dniu 29 kwietnia 2015r. w miejscowości
Czytaj więcej»

II K 222/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-06-04

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Sygn. akt II K 222/18 I Ds. 14.2018 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 czerwca 2019r. Sąd Rejonowy w Słupcy, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Urszula Bożęcka Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Karpińska Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koninie – J. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27.11.2018r., 29.01.2019r., 12.03.2019r., 21.05.2019r. sprawy: J. Z. , syna S. i I. zd. D. , ur. (...) we W. oskarżonego o to, że: 1 w okresie od 25 lutego 2011r. d
Czytaj więcej»

II K 248/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-09-20

Data publikacji: 2019-10-21

trafność 100%

Sygn. akt II K 248/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Słupcy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący Sędzia Katarzyna Radke Protokolant p.o. sekr. sąd. Karina Górecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.09.2019 r. sprawy: D. O. (1) , ur. (...) w N. S. , s. M. i D. zd. Nalepa oskarżonego o to, że: W okresie od 15.03.2013 r. do 27.02.2019 r. w miejscowości Z. przy ul. (...) uchylał się od obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokośc
Czytaj więcej»