Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
94

III RC 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Sygn. akt III RC 18/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Ewa Ciszewska Protokolant sekr. D. D. po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego K. R. działającego przez matkę M. R. i z powództwa M. R. przeciwko M. M. (1) o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane 1 Ustala , że pozwany M. M. (1) , syn K. i J. z domu K.
Czytaj więcej»

III RC 140/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-10-12

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o obniżenie alimentów wraz z powództwem wzajemnym
Sygnatura akt III RC 140/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 12-10-2016 r. Sąd Rejonowy w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Ewa Ciszewska Protokolant:sekr. sądowy J. Trojak po rozpoznaniu w dniu 28-09-2016r. w Słupcy sprawy z powództwa P. O. przeciwko małoletniemu D. O. (1) działającemu przez matkę E. O. i D. O. (2) o obniżenie alimentów i z powództwa wzajemnego małoletniego D. O. (1) działającego przez matkę E. O. i E. O. o p
Czytaj więcej»

III RC 10/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2018-09-19

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt III RC 10/18 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Słupca, dnia 19-09-2018 r. Sąd Rejonowy w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący SSR Ewa Ciszewska Protokolant sekr. sąd. Dorota Dubińska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 roku w Słupcy na rozprawie z powództwa A. P. przeciwko małoletniemu K. P. (1) , małoletniej K. P. (2) i małoletniej R. P. , działającym przez ojca, M. P. (1) o obniżenie alimentów Powództwo oddala. Ewa Ciszewska Sy
Czytaj więcej»

II K 644/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Sygn. akt II K 644/15 Ds. 745/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Słupcy , w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Bożęcka Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Soszyńska Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupcy – S. L. po rozpoznaniu w dniach 01 lutego 2016r. i 25 lutego 2016r. sprawy : A. K. zd. Z. , syna T. i G. zd. H. , ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: 1. w dniu 05 września 2015r. około godziny 0.20 w S. na
Czytaj więcej»

I C 750/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2017-09-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 750/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w P. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w P. kwotę 8.085,20 (osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć zł
Czytaj więcej»

I C 1133/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-12-22

Data publikacji: 2022-02-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1133/19 UZASADNIENIE Powód J. S. (1) wystąpił przeciwko pozwanej A. S. (1) z powództwem o zapłatę kwoty 3.019 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 września 2019 roku (k. 55) do dnia zapłaty, a nadto o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku zawarł z pozwaną porozumienie, mocą którego pozwana zobowiązała się do wydania powodowi w wyłączne posiadanie nieruchomości stanowiącej jego własność, położonej w P. , przy ul
Czytaj więcej»

I Ns 254/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2020-12-02

Data publikacji: 2021-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 254/20 POSTANOWIENIE Dnia 2 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Piotr Kuś po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. w Słupcy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. przy uczestnictwie: A. N. , Ł. N. , M. N. o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym H. N. postanawia: 1 stwierdzić brak jurysdykcji krajowej ( art. 4 w zw. z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europe
Czytaj więcej»

II K 222/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-06-04

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Sygn. akt II K 222/18 I Ds. 14.2018 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 czerwca 2019r. Sąd Rejonowy w Słupcy, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Urszula Bożęcka Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Karpińska Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koninie – J. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27.11.2018r., 29.01.2019r., 12.03.2019r., 21.05.2019r. sprawy: J. Z. , syna S. i I. zd. D. , ur. (...) we W. oskarżonego o to, że: 1 w okresie od 25 lutego 2011r. d
Czytaj więcej»

I C 102/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-09-28

Data publikacji: 2021-11-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 102/21 UZASADNIENIE Powód (...) Finanse sp. z o.o. w Z. wystąpił przeciwko (...) S.A. w W. z powództwem o zapłatę: - kwoty 7 000 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18.07.2019 r. do dnia zapłaty, kwoty 492 zł tytułem poniesionych przez powoda wydatków związanych z wykonaniem kalkulacji kosztów naprawy pojazdu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a nadto zasądzenie kosztów pr
Czytaj więcej»

I C 143/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-12-14

Data publikacji: 2022-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 143/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: sekr. sąd. Daria Zwolińska-Bogacka po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2021 roku w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda W. D. kwotę 9.451,95 zł (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt
Czytaj więcej»