Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
66

I C 3/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-01-16

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 3/16 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 16 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2017 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: A. P. , I. T. przeciwko: P. R. o z apłatę powództwo oddala SSR Piotr Kuś Sygn. akt I C 3/16 UZASADNIENIE Powodowie A. P. i I. T. wystąpili przeciwko pozwanej P.
Czytaj więcej»

II K 427/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Sygn. akt II K 427/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy Słupcy II Wydział Karny w składzie: PrzewodniczącySSR E. K. P. . sąd. K. W. Przy udziale prokuratora Grzegorza Budzińskiego po rozpoznaniu dnia 27.01.2017r. sprawy: A. S. zd. K. , córki J. i B. zd. M. , ur. (...) w K. oskarżonej o to, że: w dniu 29 października 2016 roku około godz. 01.15 w miejscowości S. na drodze K-92 ul. (...) prowadziła w ruchu lądowym pojazd mechaniczny samochód osobowy mar
Czytaj więcej»

I C 79/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-08-10

Data publikacji: 2018-02-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 79 / 16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy w Słupcy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Miśkiewicz Protokolant: Marta Franczak po rozpoznaniu w dniu 03 sierpnia 2017r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: D. B. przeciwko: J. L. o: zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6.869,84 zł (sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2018-01-25

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 86 / 17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2018r. Sąd Rejonowy w Słupcy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Miśkiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Zamiara po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: (...) -Hurt sp. z o.o. z siedzibą w B. przeciwko: Skarbowi Państwa – Dowódcy 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w P. o: zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.693,87 zł (s
Czytaj więcej»

I C 104/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2018-08-07

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 104 / 17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w Słupcy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Miśkiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Zamiara po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: M. N. przeciwko: K. S. o: zapłatę 1 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21.12.2016r. do
Czytaj więcej»

I C 137/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 137/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 6 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: Daria Guziołek po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. przeciwko: (...) S.A. w W. o z apłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 20 000 ( dwadzieścia tysięcy ) zł z odsetkami ustawowymi od kwot: - 15
Czytaj więcej»

I C 298/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-01-10

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 298 / 18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2019r. Sąd Rejonowy w Słupcy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Miśkiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Zamiara po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2018r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: Miasta P. – Zarządu (...) w P. przeciwko: W. S. o: zapłatę Oddala powództwo T. M. Sygn. akt I C 298 / 18 UZASADNIENIE Powód Miasto P. – Zarząd (...) z siedzibą w P. wystąpił w elektron
Czytaj więcej»

I C 684/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 684/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko B. B. (1) i B. B. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda Banku (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz pozwanych B. B. (1) i B. B. (2) solidarnie kwotę 2.952 (d
Czytaj więcej»

I C 936/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2020-02-06

Data publikacji: 2020-06-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 936 / 18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2020r. Sąd Rejonowy w Słupcy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Tomasz Miśkiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Zamiara po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: E. K. przeciwko: (...) S.A. z siedzibą w S. o: zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.636,24 zł (tysiąc sześćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia cztery grosze)
Czytaj więcej»

I C 1024/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-01-16

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 1024/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 16 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2017 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: (...) S.A. V. (...) w W. przeciwko: P. M. o z apłatę I powództwo oddala II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę (...) ( dwa tysiące czterysta siedemnaśc
Czytaj więcej»