Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
86

I C 536/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 536/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa E. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko Ł. A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ł. A. na rzecz powoda E. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamknięt
Czytaj więcej»

I C 591/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-08-18

Data publikacji: 2021-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 591/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: sekr. sąd. Daria Zwolińska-Bogacka po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2021 roku na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko B. (...) działającej przez B. (...) Oddział w Polsce o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. (...) na rzecz powódki E. P. kwotę 3.500 zł (trzy tysiące pięćset zł) z odsetkami us
Czytaj więcej»

I C 626/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2015-08-31

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 626/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: Daria Guziołek po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: T. W. przeciwko: B. K. o z apłatę I oddala powództwo II zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Słupcy na rzecz adw. J. M. kwotę 73,80 ( siedemdziesiąt trzy złote osiemdzi
Czytaj więcej»

I C 656/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 656/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: T. W. przeciwko: B. K. o z apłatę I zasądza od pozwanego B. K. na rzecz powoda T. W. kwotę 16 820,63 (szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia zł sześćdziesiąt trzy grosze ) zł z odsetka
Czytaj więcej»

I C 662/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 662/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 24 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: K. M. , T. O. przeciwko: (...) Państwowe S.A. w W. , (...) S.A. w W. o z apłatę I zasądza od pozwanego (...) Państwowe S.A. w W. na rzecz powoda: - K. M. kwotę
Czytaj więcej»

I C 750/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2017-09-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 750/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w P. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w P. kwotę 8.085,20 (osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć zł
Czytaj więcej»

I C 214/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-07-04

Data publikacji: 2016-10-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 214/16 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 4 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2016 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: L. B. przeciwko: (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o z apłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powoda L. B. kwotę 250 ( dwieście pięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 243/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-12-16

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 243 / 19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Słupcy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Tomasz Miśkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Linda Otchere po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2019r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: K. B. przeciwko: Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o: zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.758,64 zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych sześ
Czytaj więcej»

I C 246/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-02-11

Data publikacji: 2021-04-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 246/20 UZASADNIENIE Powódka K. K. wystąpiła z powództwem przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 33 544,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 12.11.2019 r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania. W uzasadnieniu strona powodowa podniosła, iż powódka doznała obrażeń w wyniku wypadku drogowego, którego sprawca zdarzenia był ubezpieczony w pozwanym zakładzie ubezpieczeń. Pozwany wypłacił jedynie część należnego odszkodowania i zadośću
Czytaj więcej»

III RC 10/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2018-09-19

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt III RC 10/18 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Słupca, dnia 19-09-2018 r. Sąd Rejonowy w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący SSR Ewa Ciszewska Protokolant sekr. sąd. Dorota Dubińska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 roku w Słupcy na rozprawie z powództwa A. P. przeciwko małoletniemu K. P. (1) , małoletniej K. P. (2) i małoletniej R. P. , działającym przez ojca, M. P. (1) o obniżenie alimentów Powództwo oddala. Ewa Ciszewska Sy
Czytaj więcej»