Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
98

I C 55/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-05-16

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 55/17 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 16 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: P. W. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 67 500 ( sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset ) zł z odsetk
Czytaj więcej»

I Ns 158/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2022-01-31

Data publikacji: 2022-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 158/21 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: sekr. sąd. Daria Zwolińska-Bogacka po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2022 roku w Słupcy na rozprawie sprawy z wniosku E. M. (1) przy udziale J. T. (1) , mał. A. T. i M. T. – reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego J. T. (1) o zasiedzenie postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 zasądzić od wnioskodawczyni E.
Czytaj więcej»

I Ns 263/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2020-12-21

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 263/20 POSTANOWIENIE Dnia 21 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2020 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z wniosku: J. Z. przy uczestnictwie: Ł. Ł. o zniesienie współwłasności postanawia: I Ustala, iż przedmiotem zniesienia współwłasności jest prawo własności samochodu osobowego marki O. (...) o nr rej. (...) II Dokonuje zniesien
Czytaj więcej»

I Ns 254/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2020-12-02

Data publikacji: 2021-04-20

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 254/20 POSTANOWIENIE Dnia 2 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Piotr Kuś po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. w Słupcy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. przy uczestnictwie: A. N. , Ł. N. , M. N. o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym H. N. postanawia: 1 stwierdzić brak jurysdykcji krajowej ( art. 4 w zw. z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europe
Czytaj więcej»

I C 1133/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-11-17

Data publikacji: 2022-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1133/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: sekr. sąd. Daria Zwolińska-Bogacka po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 roku w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko A. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. S. na rzecz powoda J. S. kwotę 3.019 zł (trzy tysiące dziewiętnaście złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dn
Czytaj więcej»

I C 1133/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-12-22

Data publikacji: 2022-02-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1133/19 UZASADNIENIE Powód J. S. (1) wystąpił przeciwko pozwanej A. S. (1) z powództwem o zapłatę kwoty 3.019 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 września 2019 roku (k. 55) do dnia zapłaty, a nadto o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku zawarł z pozwaną porozumienie, mocą którego pozwana zobowiązała się do wydania powodowi w wyłączne posiadanie nieruchomości stanowiącej jego własność, położonej w P. , przy ul
Czytaj więcej»

I Ns 267/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2020-09-17

Data publikacji: 2021-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 267/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Piotr Kuś po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 r. w Słupcy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: R. K. przy uczestnictwie: J. K. o zniesienie współwłasności w przedmiocie skargi uczestnika o wznowienie postępowania postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania Sędzia Piotr Kuś
Czytaj więcej»

I Ns 829/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-12-11

Data publikacji: 2018-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 829/16 POSTANOWIENIE S. , dnia 11 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. I. przy udziale T. D. , J. D. (1) , J. D. (2) i N. D. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1 przyznać biegłej J. L. wynagrodzenie w kwocie 181,38 zł (sto osiemdziesiąt jeden zł trzydzieści osiem gr) za złożoną opinię uzupełniającą na rozprawie w d
Czytaj więcej»

II K 7/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Sygn. akt II K 7/16 Ds. 964/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Słupcy, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Bożęcka Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Karpińska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016r. sprawy P. C. , syna J. i D. zd. W. , ur. (...) w O. oskarżon ego o to, że: w dniu 4 grudnia 2015r. o godz. 08.45 w P. , powiat (...) , województwo (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu 0,41 mg/dm
Czytaj więcej»

II K 130/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Sygn. akt II K 130/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2016r. Sąd Rejonowy w Słupcy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Radke Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bartczak w obecności oskarżyciela celnego z Urzędu Celnego w K. M. Ł. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25.05.2016r., 12.07.2016r., 05.10.2016r., 17.10.2016r. sprawy: 1 P. P. (1) , urodz. (...) we W. , s. M. i R. zd. P. , oskarżonego o to, że: I w dniu 29 kwietnia 2015r. w miejscowości
Czytaj więcej»