Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

I C 143/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-12-14

Data publikacji: 2022-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 143/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: sekr. sąd. Daria Zwolińska-Bogacka po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2021 roku w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda W. D. kwotę 9.451,95 zł (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 243/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-12-16

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 243 / 19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Słupcy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Tomasz Miśkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Linda Otchere po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2019r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: K. B. przeciwko: Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o: zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.758,64 zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych sześ
Czytaj więcej»

I C 446/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

oSygn. akt I C 446/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko I. B. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda Spółdzielczej Kasy Oszczędn
Czytaj więcej»

I C 534/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 534/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 12 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: Daria Guziołek po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: E. C. przeciwko: Powiatowi (...) o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Słupcy w dniu 17.04.2015 r. w sprawie I Nc 258/15 II oddala powództwo III zasąd
Czytaj więcej»

I C 984/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 984/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. przeciwko: Ludowemu Bankowi Spółdzielczemu w S. o z apłatę I powództwo oddala II nakazuje ściągnąć od powo
Czytaj więcej»

I C 1058/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2020-01-08

Data publikacji: 2020-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1058/19 WYROK ZAOCZNY W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 8 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia Piotr Kuś po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2020 r. w Słupcy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: (...) spółka z o.o. spółka komandytowa w W. przeciwko: J. M. o z apłatę: I Powództwo oddala Sędzia Piotr Kuś Sygn. akt I C 1058/19 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o.o. spółka komand
Czytaj więcej»

I Ns 158/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2022-01-31

Data publikacji: 2022-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 158/21 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: sekr. sąd. Daria Zwolińska-Bogacka po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2022 roku w Słupcy na rozprawie sprawy z wniosku E. M. (1) przy udziale J. T. (1) , mał. A. T. i M. T. – reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego J. T. (1) o zasiedzenie postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 zasądzić od wnioskodawczyni E.
Czytaj więcej»

I Ns 254/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2020-12-02

Data publikacji: 2021-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 254/20 POSTANOWIENIE Dnia 2 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Piotr Kuś po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. w Słupcy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. przy uczestnictwie: A. N. , Ł. N. , M. N. o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym H. N. postanawia: 1 stwierdzić brak jurysdykcji krajowej ( art. 4 w zw. z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europe
Czytaj więcej»

I C 55/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-05-16

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 55/17 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 16 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: P. W. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 67 500 ( sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset ) zł z odsetk
Czytaj więcej»

I C 102/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-09-28

Data publikacji: 2021-11-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 102/21 UZASADNIENIE Powód (...) Finanse sp. z o.o. w Z. wystąpił przeciwko (...) S.A. w W. z powództwem o zapłatę: - kwoty 7 000 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18.07.2019 r. do dnia zapłaty, kwoty 492 zł tytułem poniesionych przez powoda wydatków związanych z wykonaniem kalkulacji kosztów naprawy pojazdu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a nadto zasądzenie kosztów pr
Czytaj więcej»