Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

I C 536/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 536/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa E. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko Ł. A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ł. A. na rzecz powoda E. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamknięt
Czytaj więcej»

I C 984/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 984/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. przeciwko: Ludowemu Bankowi Spółdzielczemu w S. o z apłatę I powództwo oddala II nakazuje ściągnąć od powo
Czytaj więcej»

I Ns 254/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2020-12-02

Data publikacji: 2021-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 254/20 POSTANOWIENIE Dnia 2 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Piotr Kuś po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. w Słupcy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. przy uczestnictwie: A. N. , Ł. N. , M. N. o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym H. N. postanawia: 1 stwierdzić brak jurysdykcji krajowej ( art. 4 w zw. z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europe
Czytaj więcej»

I Ns 158/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2022-01-31

Data publikacji: 2022-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 158/21 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: sekr. sąd. Daria Zwolińska-Bogacka po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2022 roku w Słupcy na rozprawie sprawy z wniosku E. M. (1) przy udziale J. T. (1) , mał. A. T. i M. T. – reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego J. T. (1) o zasiedzenie postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 zasądzić od wnioskodawczyni E.
Czytaj więcej»

I C 1133/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-12-22

Data publikacji: 2022-02-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1133/19 UZASADNIENIE Powód J. S. (1) wystąpił przeciwko pozwanej A. S. (1) z powództwem o zapłatę kwoty 3.019 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 września 2019 roku (k. 55) do dnia zapłaty, a nadto o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku zawarł z pozwaną porozumienie, mocą którego pozwana zobowiązała się do wydania powodowi w wyłączne posiadanie nieruchomości stanowiącej jego własność, położonej w P. , przy ul
Czytaj więcej»

II K 7/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Sygn. akt II K 7/16 Ds. 964/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Słupcy, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Bożęcka Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Karpińska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016r. sprawy P. C. , syna J. i D. zd. W. , ur. (...) w O. oskarżon ego o to, że: w dniu 4 grudnia 2015r. o godz. 08.45 w P. , powiat (...) , województwo (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu 0,41 mg/dm
Czytaj więcej»

II K 644/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Sygn. akt II K 644/15 Ds. 745/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Słupcy , w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Bożęcka Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Soszyńska Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupcy – S. L. po rozpoznaniu w dniach 01 lutego 2016r. i 25 lutego 2016r. sprawy : A. K. zd. Z. , syna T. i G. zd. H. , ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: 1. w dniu 05 września 2015r. około godziny 0.20 w S. na
Czytaj więcej»

III RC 10/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2018-09-19

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt III RC 10/18 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Słupca, dnia 19-09-2018 r. Sąd Rejonowy w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący SSR Ewa Ciszewska Protokolant sekr. sąd. Dorota Dubińska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 roku w Słupcy na rozprawie z powództwa A. P. przeciwko małoletniemu K. P. (1) , małoletniej K. P. (2) i małoletniej R. P. , działającym przez ojca, M. P. (1) o obniżenie alimentów Powództwo oddala. Ewa Ciszewska Sy
Czytaj więcej»

I C 534/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 534/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 12 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: Daria Guziołek po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: E. C. przeciwko: Powiatowi (...) o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Słupcy w dniu 17.04.2015 r. w sprawie I Nc 258/15 II oddala powództwo III zasąd
Czytaj więcej»

I C 1058/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2020-01-08

Data publikacji: 2020-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1058/19 WYROK ZAOCZNY W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 8 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia Piotr Kuś po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2020 r. w Słupcy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: (...) spółka z o.o. spółka komandytowa w W. przeciwko: J. M. o z apłatę: I Powództwo oddala Sędzia Piotr Kuś Sygn. akt I C 1058/19 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o.o. spółka komand
Czytaj więcej»