Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
98

I C 154/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 154/19 WYROK ZAOCZNY W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2019 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: (...) spółka z o.o. w W. przeciwko: K. B. o z apłatę: I zasądza od pozwanego K. B. na rzecz powoda (...) spółka z o.o. w W. kwotę 8 211,73 zł ( osiem tysięcy d
Czytaj więcej»

I C 143/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-12-14

Data publikacji: 2022-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 143/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: sekr. sąd. Daria Zwolińska-Bogacka po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2021 roku w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda W. D. kwotę 9.451,95 zł (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 184/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 184/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa T. W. (1) przeciwko A. G. (1) o zniesienie służebności oddala powództwo. Joanna Rumin-Jabłońska Sygn. akt I C 184/17 UZASADNIENIE Powód T. W. (1) w pozwie skierowanym przeciwko A. G. (1) wniósł o zniesienie służeb
Czytaj więcej»

I C 193/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2021-09-23

Data publikacji: 2021-10-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 193/21 UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą na Malcie wniósł o zasądzenie od pozwanej K. J. kwoty 7.673,89 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 1 maja 2020 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podniosła, iż nabyła wierzytelność od wierzyciela pozwanej. Pozwana zawarła z cedentem umowę pożyczki i nie uregulowała zobowiązania z niej wynikającego w całości (k. 4-6). Pozwana K. J. w odpowiedzi na p
Czytaj więcej»

I C 243/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2019-12-16

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 243 / 19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Słupcy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Tomasz Miśkiewicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Linda Otchere po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2019r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: K. B. przeciwko: Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o: zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.758,64 zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych sześ
Czytaj więcej»

I C 213/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2023-02-27

Data publikacji: 2024-01-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 213/22 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 27 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2023 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: (...) S.A. w W. przeciwko pozwanemu: Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kw
Czytaj więcej»

I C 354/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2022-12-19

Data publikacji: 2023-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 354/22 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 19 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia Piotr Kuś Protokolant: sekr. sąd. Maria Kosmalska Hałas po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2022 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: I. M. , J. S. (1) przeciwko: Skarbowi Państwa – Staroście (...) o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I Nakazuje wpisać w księd
Czytaj więcej»

I C 407/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 407/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko N. P. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej N. P. (1) na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 28.622,12 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa
Czytaj więcej»

I C 536/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 536/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Rumin-Jabłońska Protokolant: Daria Zwolińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa E. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko Ł. A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ł. A. na rzecz powoda E. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamknięt
Czytaj więcej»

I C 626/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 2015-08-31

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 626/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Piotr Kuś Protokolant: Daria Guziołek po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: T. W. przeciwko: B. K. o z apłatę I oddala powództwo II zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Słupcy na rzecz adw. J. M. kwotę 73,80 ( siedemdziesiąt trzy złote osiemdzi
Czytaj więcej»